Gjennomføringen av støttetiltak for fiskerinæringen i 1985 og 1986

St.meld. nr. 53, innst. S. nr. 315 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 07.06.1988 Innst. S. nr. 315 (1987-88)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1988

   Behandlet i Stortinget: 10.10.1988