Luftforsvar av Sør-Norge

St.meld. nr. 58 for 1987-88, innst. S. nr. 16 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 25.10.1988 Innst. S. nr. 16 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 03.11.1988