Lov om endringer i barneloven

Ot.prp. nr. 44 for 1987-88, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 43 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.01.1989 Innst. O. nr. 23 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.01.1989

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1989

   Behandlet i Lagtinget: 22.02.1989