Innvandringspolitikken

St.meld. nr. 39 for 1987-88, innst. S. nr. 5 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.10.1988 Innst. S. nr. 5 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 01.11.1988