Samtykke til å inngå en overenskomst mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Kongeriket Belgia om transport av gass fra norsk kontinentalsokkel og andre områder gjennom rørledning til Kongeriket Belgia

St.prp. nr. 148 for 1987-88, innst. S. nr. 21 for 1988-89 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 02.11.1988 Innst. S. nr. 21 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 10.11.1988