Niingen Kraftlag A.S. Endring i konsesjonsvilkår. Overgang fra tidsbegrenset konsesjon til konsesjon uten tidsbegrensning

St.prp. nr. 2, innst. S. nr. 67 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.12.1988 Innst. S. nr. 67 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1988