Lov om endring i lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag, nr. 2 om borettslag og lov av 13. mai 1977 nr 35 om regnskapsplikt m.v.

Ot.prp. nr. 3, innst. O. nr. 14, besl. O. nr. 30 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1988 Innst. O. nr. 14 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988