Ekstraordinære økonomiske tiltak for fiskerinæringen i 1988

St.prp. nr. 4, innst. S. nr. 3 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 06.10.1988 Innst. S. nr. 3 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 10.10.1988