Bevilgning på statsbudsjettet 1988, Kap. 922 post 74 (ny). Tilskudd til fransk-norske samarbeidsprosjekter innen teknologi

St.prp. nr. 5, innst. S. nr. 13 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 20.10.1988 Innst. S. nr. 13 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1988