Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2016

Innst. 1 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.10.2015 Innst. 1 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 13.10.2015