Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2015

Innst. 142 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2015 Innst. 142 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 07.04.2016