Lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 7, innst. O. nr. 6, besl. O. nr. 5, besl. L. nr. 1, besl. O. nr. 34 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.11.1988 Innst. O. nr. 6 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1988

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 14.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1988