Skatteopplegget for 1989 - Lovendringer

Ot.prp. nr. 9, innst. O. nr. 13, besl. O. nr. 7-17 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1988 Innst. O. nr. 13 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1988