Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1989

Innst. S. nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.10.1988 Innst. S. nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 10.10.1988