Folketrygdens økonomi og pensjonssystem

St.meld. nr. 12, innst. S. nr. 200 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 19.05.1989 Innst. S. nr. 200 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1989