Lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 12, innst. O. nr. 8, besl. O. nr. 27 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1988 Innst. O. nr. 8 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988