Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet m.v. for 1989

St.prp. nr. 12, innst. S. nr. 15 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 25.10.1988 Innst. S. nr. 15 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1988