Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1987 - 30. juni 1988

St.meld. nr. 6, innst. S. nr. 260 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1989 Innst. S. nr. 260 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1989