Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1987. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker

Dokument nr. 1, innst. S. nr. 132 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 29.03.1989 Innst. S. nr. 132 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.04.1989