Lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon

Ot.prp. nr. 15, innst. O. nr. 18, besl. O. nr. 33 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1988 Innst. O. nr. 18 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988