Forslag fra stortingsrepresentantene Ole Fritjof Klemsdal og Wenche Frogn Sellæg om avgiftsklassifisering av biler

Dokument nr. 8:5, innst. S. nr. 72 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ole Frithjof Klemsdal, Wenche Frogn Sellæg Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1988 Innst. S. nr. 72 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988