Val av Stortingets delegasjon for samband med Europaparlamentet

Innst. 139 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.12.2015 Innst. 139 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2015