Diverse endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag m.v. for 1989

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5. Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1988 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1988