Tilskott til ekstra elevplassar i vidaregåande skole

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6. Budsjett-innst. S. nr. 12. Tillegg nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1988 Budsjett-innst. S. nr. 12 Tillegg nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1988