Representantforslag om endring av lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Dokument 8:32 L (2015-2016), Innst. 210 L (2015-2016)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 15.03.2016 Innst. 210 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama eit representantforslag frå Senterparitet om endring av lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Representantforslaget blei vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2016

   Behandlet første gang i Stortinget: 05.04.2016