Representantforslag om strategi for utbygging av fiberkabler og grønne datasentre

Dokument 8:36 S (2015-2016), Innst. 238 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Fredrik Grøvan, Ingunn Foss, Iselin Nybø, Kjell Ingolf Ropstad, Odd Omland, Sivert Bjørnstad, Terje Breivik, Terje Aasland, Torill Eidsheim Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A), (KrF), (H), (FrP), (V)
Utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 14.04.2016 Innst. 238 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om strategi for utbygging av fiberkabler og grønne datasentre. Det ble vedtatt å be regjeringen vurdere redusert elavgift også for datasentre med uttak under 5 MW som kraftkrevende industri med redusert sats i elavgiften. Det ble videre vedtatt å be regjeringen legge fram en sak for Stortinget om hvordan det så raskt som mulig kan etableres flere fiberkabler til utlandet, blant annet fra Norge til Storbritannia og Tyskland, for å styrke grunnlaget for etablering av grønne datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge. Det ble også vedtatt å be regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge, samt å legge til rette for at det offentliges datalagringsbehov blir bedre koordinert.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2016