Lov om endringer i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Ot.prp. nr. 17, innst. O. nr. 19, besl. O. nr. 35 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1988 Innst. O. nr. 19 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988