Endringer under enkelte kapitler under Sosialdepartementet i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1989

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 8. Budsjett-innst. S. nr. 11 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 25.11.1988 Budsjett-innst. S. nr. 11 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1988