Endringer på statsbudsjettet for 1988 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 28, innst. S. nr. 43 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1988 Innst. S. nr. 43 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988