Endringer i bevilgningene under programområdene 29. Sosiale formål og 30. Helsevern i statsbudsjettet for terminen 1988

St.prp. nr. 35, innst. S. nr. 39 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.11.1988 Innst. S. nr. 39 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1988