Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Post og Telekommunikasjoner

St.prp. nr. 36, innst. S. nr. 62 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. S. nr. 62 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988