Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1988 under kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen

St.prp. nr. 39, innst. S. nr. 74 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1988 Innst. S. nr. 74 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1988