Endringar i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Prop. 135 S (2015-2016), Innst. 409 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2016 Innst. 409 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt fullmakt til at Helse- og omsorgsdepartementet gjør endringer i bevilgningene til trygderefusjonene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2016.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016