Endringer i statsbudsjettet for 1988 under kap. 1614 Ligningskontorene og folkeregistrene. kap. 1634 Støtte ved skipsfinansiering og kap. 1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinansiering

St.prp. nr. 37, kap. 1634 og 1636, innst. S. nr. 54 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1988 Innst. S. nr. 54 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1988