Lov om endringar i lov om Norges Bank og pengevesenet av 24. mai 1985 nr. 28 m.m.

Ot.prp. nr. 19, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 26 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1988 Innst. O. nr. 10 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1988