Fortegnelse over svar fra Regjeringen vedkommende saker oversendt av Stortinget 1987-88

Dokument nr. 3, innst. S. nr. 89 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 25.01.1989 Innst. S. nr. 89 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1989