Lov om endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer m.v.

Ot.prp. nr. 21, innst. O. nr. 29, besl. O. nr. 39 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1989 Innst. O. nr. 29 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.02.1989

   Behandlet i Lagtinget: 22.02.1989