Representantforslag om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Lundeby, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.10.2016 Innst. 27 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Erik Lundeby, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2016

   Behandlet i Stortinget: 20.10.2016