Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1988

St.prp. nr. 47, innst. S. nr. 80 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1988 Innst. S. nr. 80 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988