Leveringsavtale mellom EB Strømmens Verksted A/S og Norges Statsbaner om leveranser av rullende materiell - revisjon av hovedavtalen

St.prp. nr. 49, innst. S. nr. 84 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 18.01.1989 Innst. S. nr. 84 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 31.01.1989