Statens samlede engasjement i petroleumsvirksomheten i 1989

St.meld. nr. 22, innst. S. nr. 95 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 13.02.1989 Innst. S. nr. 95 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.02.1989