Lov om endring i lov av 20. februar 1976 nr. 5 om samtykke til utbygging av næringsverksemd og om rettleiing om stadval (etableringslova)

Ot.prp. nr. 28, innst. O. nr. 96, besl. O. nr. 109, besl. L. nr. 8, besl. O. nr. 131 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 26.05.1989 Innst. O. nr. 96 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1989

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 15.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989