Virksomheten til Distriktenes utbyggingsfond, Lokaliseringsutvalget og SIVA i 1986 og 1987

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 122 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 16.03.1989 Innst. S. nr. 122 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.04.1989