Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1. januar til 31. desember 1989.

Budsjett-innst. S. III for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.12.1988 Budsjett-innst. S. III (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988