Markeringen av grunnlovjubileet 1989

Innst. S. nr. 83 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.01.1989 Innst. S. nr. 83 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.01.1989