Forslag fra stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde om opphevelse av straffelovens § 140 (oppviglerparagrafen)

Dokument nr. 8:19, innst. O. nr. 38 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kjellbjørg Lunde Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.03.1989 Innst. O. nr. 38 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.04.1989