Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030

Dette dokument

  • Innst. 401 S (2015–2016)
  • Kildedok: Meld. St. 25 (2015–2016)
  • Dato: 09.06.2016
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 61

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. juni 2016

Ola Elvestuen

Tina Bru

leder

ordfører