Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) m.v.

Ot.prp. nr. 37, innst. O. nr. 54, besl. O. nr. 66-71, besl. L. nr. 5 for 1988-89)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.04.1989 Innst. O. nr. 54 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.1989

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 20.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 09.05.1989