Tilleggsbevilgning til statens andel i nybygg for Medisinsk Teknisk Forskningssenter i Trondheim

St.prp. nr. 130, innst. S. nr. 266 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. S. nr. 266 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989