Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.)

Prop. 116 L (2015-2016),, Innst. 359 L (2015-2016), Lovvedtak 101 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 359 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i alkoholloven som innebærer at det åpnes for direkte salg fra produsent av produkter over 4,7 volumprodusent alkohol. Produktene kan ikke være omfattet av EØS-avtalen og kan ikke være tilsatt brennevin eller blandet med andre alkoholholdige drikker. Bevilling for salg av de aktuelle produktene kan bare gis dersom tilvirkningen skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredel av innsatsvarene er egenproduserte, og at det maksimalt kan selges 15 000 liter per år per produsent. Kristelig Folkeparti stemte i mot.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2016